Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny www.bioplants.cz

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě bioplants.cz mezi firmou Bioplants, s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

Prodávající: Prodávajícím je společnost Bioplants, s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ: 26306476 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ26306476, nabízejícím zboží prostřednictvím internetového obchodu bioplants.cz.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Otevírací doba

Prodejny firmy jsou na adresách Špitálka 70/16, 602 00, Brno a Koželužská 31, 779 00, Olomouc. Otevírací doba prodejen je k 1.1.2007:

Pondělí - Pátek: 10:00 - 18:00 hod.

Otevírací doba e-shopu www.bioplants.cz je nonstop, avšak mějte na zřeteli, že vyřizování objednávek spadá pouze na pracovní dny od pondělí do pátku (vyjma státních svátků, které připadají na pracovní dny).

Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceníky pro internetový obchod. Ceníky platné pro prodejnu jsou k dispozici v prodejně. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: Bioplants, s.r.o., Špitálka 70/16, 602 00, Brno, tel.: +420 776 693 302, +420 543 244 843
 3. K reklamaci je utné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
 6. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu se prodlužuje na 60 dnů.
 7. O reklamaci nás ihned po odeslání informujte mailem: info@bioplants.cz, nebo telefonicky: +420 776 693 302, +420 543 244 843

Informace o produktech

Informace o produktech v internetovém obchodu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V případě, že zboží není momentálně skladem, budete do 2 dnů kontaktování e-mailem nebo na Vámi uvedeném telefonu.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
 • platba předem bankovním převodem (na základě potvrzení o odeslání platby, popř. při objevení se platby na našem účtu, Vám bude zboží zasláno), týká se také zásilek do zahraničí, kde přepravní firmy neprovádějí dobírku
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

 • osobní odběr
 • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty nebo PPL. Obvyklá doba dodání zboží či výzvy k převzetí zásilky je do 3 pracovních dnů od převzetí objednávky (vyjma případů, kdy zboží není skladem – budete informováni do 2 dnů e-mailem nebo telefonicky a Vaše objednávka se bude řešit individuálně v závislosti na dohodě). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@bioplants.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Česká pošta

Aktuální ceníky naleznete na http://www.ceskaposta.cz/

Zásilky po ČR: doručení do druhého dne od převzetí balíku. V případě, že zákazník není přítomen na uvedené adrese, doručovatel nechá výzvu o uložení zásilky na nejbližší pobočce České pošty. Maximální hmotnost zásilky 60 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 240 cm.

Zásilky po SR: Maximální hmotnost zásilky 60 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 200 cm.

PPL

Aktuální ceníky naleznete na http://ppl.cz/

Zásilky po ČR: doručení do 18:00 hod. do druhého dne od převzetí zásilky. Zákazník musí být přítomen na adrese, kterou uvedl jako doručovací, po celý den!!! Maximální hmotnost zásilky 50 kg. Délka zásilky nesmí překročit 2 metry.

Zásilky po SR: zásilky do Bratislavy se doručují do dvou pracovních dnů. Ostatní místa se zaváží do tří pracovních dnů. Zákazník musí být přítomen na adrese, kterou uvedl jako doručovací, po celý den!!! Maximální hmotnost zásilky 50 kg. Délka zásilky nesmí překročit 2 metry.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2007. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.