Kategorie

HLAVNÍ digitální programovatelný rozvaděč  MDZ3 Zobrazit v plné velikosti

HLAVNÍ digitální programovatelný rozvaděč MDZ3

Hlavní digitální programovatelný rozvaděč MDZ3 + zálivka + hygrostat 

Více informací

2 kg

MDZ3

11 100 Kč

MDZ3, HLAVNÍ digitální programovatelný rozvaděč (+ zálivka + hygrostat)

Nástěnná elektronická rozvodnice z řady MDZ je určena pro komplexní řešení - napájení, spínání, regulaci, ovládání topení jak pro indukční tak i odporovou zátěž. Tento přístroj spíná, vypínání zásuvky pomocí bezhlučných výkonových relé navržené pro spínané výkony dané rozvodnice.

Hlavní rozvodnice obsahuje zásuvku pro topení ovládanou termostatem s nastavením teploty pro den a jiné pro noc. Další zásuvka ovládaná termostatem spolu s hygrostatem a regulací je určená pro odtah/ přítah vzduchu, samozřejmě s nastavením pro den a jiné na noc, umožňuje upravit jiné otáčky větráku při nastavené teplotě a jiné při překročení nastavené hodnoty. K napájení osvětlení jsou k dispozici 2 spínané zásuvky ovládané spínacími hodinami, každou lze zatížit 1x 1200W (2x 600W). Spínané zásuvky mají ochranný obvod při výpadku elektrické energie, sepnou se až 10 minut. po výpadku, výbojky mezitím ochladnou a jejich start jednodušší. Jedna zásuvka ovládaná časovým spínačem pro čerpadla, naprogramujete si dobu pro zálivku a jinou pro pauzu, četnost zálivky může být jiná ve dne i v noci. Pro napájení ostatních přístrojů, má rozvaděč integrovanou jednu nespínanou zásuvku, která je pod trvalým napětím. Termostaty a hygrostaty mají nastavitelnou hysterezi.

Přehledný 4 řádkový LCD displej Vás informuje současně o teplotě, času a stavu výstupů (zásuvek). Procesor hlídá neustále vstupy, výstupy, spojení s čidlem a v případě nutnosti signalizuje chybu opticky a navíc akusticky. Záloha nastavení. Teplotu snímá přesné a spolehlivé digitální čidlo DALLAS, informace předává přes kabelové prodloužení 1,5 metru. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlici dlouhá 5 metrů a pro připojení zařízení slouží zásuvky. Přístroj můžete upevnit závěsnými úchyty na zeď (součást dodávky). Dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek.

použití:

využití najde např. řízení, pravidelné ovládání čerpadel, termostat pro topení, osvětlení nebo do/ osvětlování skleníků, botanických zahrad, terárií, chov zvířat...

 

rozdělení zásuvek:

- 2x spínaná zásuvka ovládaná spínacími hodinami pro osvětlení (každá zásuvka max. 1x 1200W nebo 2x 600W), s ochrannou proti výpadku elektřiny (10 minut)

- 2x nespínaná zásuvka pod trvalým napětím

- 1x zásuvka pro čerpadlo (časový spínač) pro zálivku - 2 programy pro den/ noc, různě nastavitelná doba pro sepnutí/ vypnutí, (max. 2600W)

- 1x zásuvka pro topení - termostat, 2 programy pro den/ noc, hystereze nastavitelná (max. 2600W)

- 1x zásuvka pro větrák (odtah/ přítah) - hygrostat/ termostat s regulací (se zpětnou vazbou) minimální/ maximální otáčky 0% až 100%, 2 programy pro den/ noc, hystereze nastavitelná (max. 900W)

 

varianty hlavních rozvaděčů MDZ:

MDZ1 - základní

MDZ2 - navíc digitální časový spínač pro pravidelné ovládání čerpadel pro zálivku, 2 programy pro den/ noc

MDZ3 - navíc digitální časový spínač pro pravidelné ovládání čerpadel pro zálivku, 2 programy pro den/ noc + kombinovaný hygrostat/ termostat s regulací pro větrák

 

rozšíření o přídavné rozvaděče MZP:

Každá hlavní digitální programovatelná rozvodnice umí ovládat přídavné rozvodnice MZP1, MZP2, MZP3. Přídavné rozvodnice se liší od sebe počtem zásuvek a připojením do sítě. Jedna hlavní rozvodnice dovede ovládat až 20 pomocných rozvodnic.

 

výhody:

Nastavení si pamatuje i po přerušení el. energie, rychlé změny v nastavení a přesné měření všech veličin, nepatrná spotřeba, kontinuální teplota bez výkyvů, příjemné klima, menší mechanické/ tepelné namáhání mechanických součástí, vysoké krytí přístroje, komunikace s čidlem probíhá bezpečným napětím. Spotřebič, který neběží, tak i nespotřebuje žádnou el. energii.

 

instalace:

Čidlo na kabelu může snímat teplotu v jiném prostoru nebo v rozvodu vzduchu než je umístěný přístroj. V prostoru doporučujeme umístit čidlo cca. 1,5m. nad zemí na místo s dobrou cirkulací vzduchu, čidlo neumisťovat v blízkosti tepelných zářičů.

 

hystereze:

teplotní vlhkostní rozdíl nebo setrvačnost, kdy přístroj sepne a vypne

snižování vlhkosti - např. pokud je hystereze 1%RH, požadovaná vlhkost 20%RH, hygrostat vypne při 21%RH a znovu sepne při 20%RH

zvlhčování - např. pokud je hystereze 1%RH, požadovaná vlhkost 20%RH, hygrostat vypne při 19%RH a znovu sepne při 20%RH

topení - např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 21°C a znovu sepne při 20°C

chlazení - např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 19°C a znovu sepne při 20°C