SVĚTLO


  • Další absolutně nezanedbatelnou podmínkou pro správný vývoj a rozvoj rostlin je světlo.

Bez světla není fotosyntézy, bez fotosyntézy není energie a bez energie nejsou rostliny schopny stavět své těla. Z tohoto plyne jednoduchý závěr: světlo rovná se hmota.

 

Zdroje světla můžeme vybírat z několika variant a to pokud možno tak, aby barva světla odpovídala co nejvíce barvě slunečního záření v průběhu od jara do léta. Ideální stav pro růstovou fázi je použití metalhalidových výbojek, které mají modro-bílé spektrum, čímž simulují svit slunce ve vrcholném létě.

  •  

 

 

Pro fázi květu a zrání je záhodno použít sodíkových výbojek, které mají spektrum červeno-oranžové a simulují podzimní svit. Také můžeme využít univerzálních kombinovaných výbojek, které mají k červeno-oranžovému spektru přidáno cca 10% modrého spektra, čímž obsahují téměř kompletní potřebné spektrum a lze je použít po celý čas vývoje rostlin.


Samozřejmě nemusíme nutně používat jako zdroj světla vysokotlaké výbojky, ale nabízí se použití například úsporných zářivek, nebo LED systémů, u kterých si většinou můžeme volit i skladbu spektra svitu. Výhodou u jiných zdrojů světla oproti výbojkám je absence vysokých teplot.

Zatímco úsporné zářivky již obsahují zabudovaný předřadník, tak při použití vysokotlakých výbojek musíme tento pořídit. Možností je spousta - od klasických elektromagnetických balastů, přes elektronické, až po předřadníky digitální.
Elektronické i digitální předřadníky se oproti elektromagnetickým vyznačují nižší spotřebou elektrické energie, šetrnějším zacházením s výbojkami, čímž jim prodlužují životnost a nezanedbatelně nižší teplotou na svém povrchu. Také bývají mnohdy opatřeny přepínačem výkonu, díky čemuž je možno využít odstupňovanou sílu osvitu v průběhu pěstování bez nutnosti komplentní obměny balastů.
Vždy je záhodno použít výbojku s adekvátním výkonem k výkonu nastavenému na balastu.
Je také potřeba myslet dopředu a vytvořit si dva až tři oddělené elektrické okruhy - zvlášť pro ventilaci, pro závlahu a zejména zvlášť pro lampy, které mají poměrně vysoké energetické nároky.
Kvůli množství potřebného proudu je nutno použít i kabeláž s adekvátním průřezem. Při použití nedostatečného průřezu se kabely následkem velkého proudu mohou v lepším případě "pouze" zahřívat, v horším případě způsobit požár.
Také bychom neměli z výše uvedených důvodů zapojovat lampy přímo na časovač, ale jako mezistupeň použít relé, které umí bezpečně zapnout velké množství elektrické energie, případně použít rozvodny, které jsou postaveny přímo k tomuto účelu.

Aby nám světlo zbytečně neunikalo bez efektivního působení na rostliny, rovnoměrně osvětlovalo pěstební plochu a co nejvíce zkrátilo svou cestu k rostlinám, tak použijeme relektor. Reflektorů je mnoho druhů, s rozličnými povrchovými úpravami, funkcemi, či možnostmi vlastního nastavení.
Rozhodně je záhodno vybírat reflektor, který má difůzní úpravu, jenž zabezpečuje "rozbití" přímých paprsků a tím i rovnoměrnější osvětlení na pěstební ploše.

Nesmíme zapomínat, že vysokotlaké výbojky produkují poměrně dost tepla, tudíž musíme zabezpečit ideální vzdálenost výbojky od vrcholků rostlin. Pokud bychom výbojku nastavili moc nízko, tak nám bude pálit vrcholky rostlin a pokud bychom ji dali moc vysoko, tak nebudeme schopni maximálně využít množství světla. Oba problémy se projeví nižší úrodou, v prvním přípdě takto můžeme rostliny i zabít.
Protože každá pěstební místnost má své specifika, tak je nutnbo svépomocí nalézt správnou výšku lampy. Protože rostliny rostou i do výšky, bude v průběhu pěstování potřeba upravovat i výšku zavěšení osvětlení. To lze zavěsit na řetízky, provázek, nebo nejlépe na již hotové závěsy k tomuto účelu vyrobené, které nám poměrně dost usnadní samotné nastavování.

Pokud si sami nevíte se setupem rady, tak neváhejte využít konzultací a rad našich odborných prodejců, za kterými stojí již slušná řádka úspěšných projektů.