VODA

Jakou vodou zaléváte své rostliny a už jste slyšeli o reverzní osmóze? Proč je co nejčistější voda tak nutná pro bezvadné pěstování? Voda je nejdůležitější součást výživy rostlin a základní předpoklad úspěšných výsledků. 

 

Je určitě moudré poznat důkladně svou vodu. Díky chemickému a mikrobiologickému rozboru se vyhnete zbytečným komplikacím a budete mít jasno. Důvodem pro filtraci vody se může stát třeba přítomnost nebezpečného chlóru, příliš vysoká koncentrace těžkých kovů, solí, minerálů a jiných látek nebo bakteriální kontaminace. Jaká nebezpečí na vás mohou číhat při využívání běžných vodních zdrojů?

Zdroje vody a možnosti její kontaminace
Využití kohoutkové vody ohrožuje nejvíc nebezpečný chlór. Chlór je jedovatý plyn, který se používá jako desinfekční prostředek (proti virům, bakteriím, amébám) pro vodu ve vodovodech. Pro člověka není v těchto dávkách nebezpečný, ale může výrazně ohrozit život a kvalitu rostlin. Chlór je jednoznačně nebezpečný zabiják rostlin, spaluje totiž kořeny a prospěšné organismy. S molekulami chlóru si nejlépe poradí uhlíkové vodní filtry, které mají schopnost pohltit až 99% chlóru.

Voda ze studny sice nebude obsahovat žádný chlór, ale může být nevhodná z jiných důvodů – přírodní znečištění (uhynulá zvířata, železité či vápenité podloží apod.) nebo kontaminace (průmysl, žumpy, skládky aj.). Těžké kovy jsou tím největším rizikem. Nepříjemné situace může pěstitelům připravit i vysoký obsah minerálů, tzv. tvrdá voda. Vysoká koncentrace minerálů zvyšuje EC (elektrickou vodivost) v zálivce, díky čemuž výrazně klesá účinnost všech hnojiv. Většinu těchto nečistot odstraníte pomocí reverzní osmózy. Ultra čistou vodu bez jakýchkoliv minerálů (000 ppm), solí a těžkých kovů zajistí deionizace, resp. deionizační filtr. Díky totální deionizaci a ultra čisté vodě budete mít celé hnojení maximálně pod kontrolou.

Dešťová voda má schopnost absorbovat nečistoty ze vzduchu (krystalky solí, prachové částice, spory plísní, pylová zrna aj.) Zároveň se ve vodních kapkách rozpouští plynné složky atmosféry, hlavně oxid uhličitý. Ten způsobuje to, že i relativně čistá dešťovka je mírně kyselá. Čím větší je znečištění ovzduší, tím vyšší je acidita vody. Nemluvě o dalších nečistotách, které se do dešťovky dostanou ze střechy a okapu. Tato voda může být pro rostliny naprosto nevhodná. Na vyčištění vody od chorob, bakterií a zárodků je možné pořídit třeba průtokový UV filtr.

Jste si jisti, že vaše voda neobsahuje těžké kovy, nebezpečné soli, uhynulé organismy, viry, bakterie nebo pozůstatky průmyslové výroby? Nepodceňujte kvalitu vody na zalévání, rostliny vám to vrátí. Nejefektivnějším způsobem eliminace závadných látek ve vodě je reverzní osmóza (RO) a správný výběr filtru.

Co je to reverzní osmóza?
Reverzní (obrácená) osmóza je speciální technologie filtrace vody, která využívá polopropustné membrány a vnější tlak ze strany koncentrovanějšího roztoku. Klasická osmóza je přirozený proces. Když máte dva roztoky s různými koncentracemi rozpuštěné látky oddělené polopropustnou membránou, rozpouštědlo (nejčastěji voda) má tendenci pronikat z té části s nízkou koncentrací do té s vysokou. RO je obráceným procesem. Přinutíte rozpouštědlo, aby prošlo z oblasti s vysokou koncentrací do té s nízkou.

Pokud máte ambici namíchat svým rostlinám tu nejchutnější, nejzdravější a nejstabilnější zálivku, bude pro vás čistá voda požehnáním. Proč jsou RO mezi moderními pěstiteli aktuálně dost trendy? RO vyvinuté pro zemědělské použití jsou vybaveny polopropustnou membránou a účinnými filtry. Soustředí se především na maximální eliminaci chlóru, těžkých kovů, solí a dalších nečistot, které ohrožují špičkové a zdravé pěstování. Pro odstranění bakterií a virů slouží UV filtry.

Nevýhod v porovnání s výhodami není mnoho, ale je dobré o nich vědět a podle toho zvážit případný nákup této technologie. Zařízení funguje špatně nebo nefunguje vůbec, pokud máte nevhodný tlak vody nebo je voda příliš znečištěná. To snižuje celkovou účinnost a zvyšuje podíl odpadní vody. Tlak lze vyřešit adaptérem, extra špinavou vodu musíte nejdřív předčistit. Nevýhodou reverzní osmózy také je, že kromě škodlivých látek odstraní z vody i minerály prospěšné pro lidský organismus. Proto se lidem nedoporučuje ji konzumovat dlouhodobě.

Pěstuj na max, je tu GrowMax!


Specialistou na čištění vody pro pěstitele je GrowMax Water, producent dvoustupňových vodních filtrů a RO. Filtraci obstarávají filtry na sediment a filtry z uhlí ze zelených kokosů. Tento speciální typ uhlí má vyšší pórovitost a ještě lepší schopnost čistit než běžně používané uhlí. Účinnost při lapání chlóru je tak až 99%!

Vodní filtry Growmax
Dvoustupňové vodní filtry (SuperGrow, ECOGrow, PROGrow a GardenGrow) vyčistí vodu i od sedimentu (do velikosti 5 mikronů), prachu, zoxidovaných herbicidů a pesticidů, chemických kontaminantů (dusičnany, dusitany, benzeny, toluen, PCB aj.) Nevyřeší ale těžké kovy a soli nebo bakterie a viry. Žádný vodní filtr od GrowMax nevyžaduje minimální tlak přítoku. Nepotřebují ani odtok, protože neprodukují žádnou odpadní vodu. Zapojení a provoz je jednoduché, při správném použití garantují též nadprůměrnou životnost. Varianty s vyšším výkonem jsou vhodné i pro zahradní a zemědělské použití. Životnost filtrů a membrán klesá v závislosti na na teplotě, tlaku a špinavosti zdroje vody.

 

 

Reverzní osmózy a deionizační jednotka
Reverzní osmózy GrowMax (PowerGrow, MegaGrow, GrowMax) byly vyvinuty speciálně pro potřeby pěstitelů. Jsou vybaveny stejnými filtry a zvládnou tedy vše, co výše uvedené. Jejich hlavní předností je navíc odstranění až 95% těžkých kovů, solí a minerálů. Naprostou špičkou je pak model GrowMax Maxquarium 000ppm s deionizační jednotkou. Ten kromě všech zmíněných předností zajišťuje totální demineralizaci a nepropustí žádné jiné částice než molekuly vody. Už žádný těžký kov, ionty solí nebo minerálů, prostě jen a pouze ultra čistá voda! Pozvedněte úroveň vašich rostlin, využijte hnojiva na maximum.

 

Pro pěstování většiny rostlin je ideální pH zálivky mezi 6,5 a 7,5. Čistá voda bez cizích látek má pH stabilní (kolem 6,5) a ušetří tak spoustu práce při ladění kyselosti. Nepodporuje růst parazitních řas, neohrožuje prospěšné mikroorganismy v substrátu nebo zemině. Čistá voda přispívá k celkově kvalitnějšímu a zdravějšímu růstu rostlin od kořenů po květy a plody.

Oproti běžným produktům mají RO od GrowMax Water skvělý poměr čisté a odpadní vody (2:1).