VZDUCH


Vzduch je jedna z nejdůležitějších a souběžně také nejpodceňovanějších součástí úspěšného pěstování.Rostliny, stejně jako ostatní živí tvorové, potřebují pro svůj život čerstvý vzduch.

Ve dne jejich respirace (dýchání) probíhá tak, že spotřebovávají CO2 a "vydechují" kyslík. Tento cyklus se v noci obrací a rostliny naopak spotřebovávají kyslík a jako odpadní plyn produkují CO2.
Pro zabezpečení bezproblémové respirace je proto v pěstební místnosti nutno vytvořit funkční systém ventilace, který zabezpečí co nejlepší výměnu tolik potřebného vzduchu, který má naprosto nezanedbatelný vliv na pěstební úspěch.

Z CO2 a vody vznikají prostřednictvím fotosyntézy cukry, které slouží rostlinám nejen jako zásobárna energie, ale také jako základ pro tvoření složitějších molekulárních sruktur.


A protože chceme, aby naše rostliny byly šampionky, tak jim musíme dostatečné množství potřebných látek zajistit.
Jako základ, který se dá dále upgradovat (například dotováním CO2 ve formě rozpustných tablet, popřípadě instalací generátoru oxidu uhličitého atd) slouží kvalitní vzduchotechnika, čili dostatečně výkonný odtahový ventilátor, případně i aktivní přítah.

Pro vytvoření dostatečného ventilačního systému je zapotřebí vzít v potaz pár proměnných faktorů. Jsou jimi minimálně velikost pěstební místnosti a síla osvětlení.
Čím výkonějším balastem svítíte, tím větší teplo je generováno, ale zároveň je také větší množství biomasy, kterou toto světlo vyživuje a stejně tak by měla být větší i výsledná sklizeň. A právě proto je potřeba pro silnější osvětlení použít adekvátně silnější ventilaci.

 

Abychom vás nenudili různými vzorci na propočet potřebného výkonu odtahovému ventilátoru, tak bude stačit zapamatovat si pravidlo platné v 95% případů: na 400W osvětlení je zapotřebí odtahový ventilátor o výkonu cca 300m3, na 600W cca 500m3 atd ...
Nebývá od věci výkon ventilátoru mírně předimensovat, jelikož tím vznikne prostor například pro zvýšení výkonu v problematických podmínkách (například v létě, při zvýšené vlhkosti apod).
Při konstrukci bychom měli mít také na paměti, že každý ohyb na vzduchotechnickém vedení snižuje výkon celého systému, stejně jako zůžení průměru vedení (či vstupu/výstupu), použití pachového filtru, nebo neůměrná délka vzduchotechnického vedení. Pro vytvoření dostatečného ventilačního systému je zapotřebí vzít v potaz pár proměnných faktorů. Jsou jimi minimálně velikost pěstební místnosti a síla osvětlení.
Čím výkonějším balastem svítíte, tím větší teplo je generováno, ale zároveň je také větší množství biomasy, kterou toto světlo vyživuje a stejně tak by měla být větší i výsledná sklizeň. A právě proto je potřeba pro silnější osvětlení použít adekvátně silnější ventilaci.
Abychom vás nenudili různými vzorci na propočet potřebného výkonu odtahovému ventilátoru, tak bude stačit zapamatovat si pravidlo platné v 95% případů: na 400W osvětlení je zapotřebí odtahový ventilátor o výkonu cca 300m3, na 600W cca 500m3 atd ...

 

Rostliny ovšem potřebují neje přísun čerstvého vzduchu, ale stejně tak je nutno zabezpečit dobré mísení vzduchu uvnitř místnosti. Respirace rostlin probíhá vcelku intenzivně a při absenci pohybu jsou si rostliny schopny vytvořit kolem listů "zónu splodin", která je následně dusí a zastavuje se látková výměna. A to přesně nechceme.
Téhle situaci předejdete použitím ofukových ventilátorů, které musí být řešeny s ohledem na možnost "škod způsobených větrem". Rostliny by se tedy měly pouze lehce pohybovat!

A na závěr možná úsměvné upozornění: ventilaci nechávejte zaplou 24h denně, rostliny dýchají i když "spí" ;)